Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie 2019 

Terminy i porządek obrad

Część Pierwsza 06.05.2019r - Falista 1,2,4

Część Druga 08.05.2019r - Falista 3,5,6

Część Trzecia 07.05.2019r - Unii Lubelskiej 14,16,18

Część Czwarta 29.04.2019r - Czeremchowa, Czechosłowacka


Nazwa części Walnego Zgromadzenia Członkowie posiadający prawa do lokali w nieruchomościach budynkowych lub oczekujący
Pierwsza Część Walnego Zgromadzenia
 • ul. Falista 1
 • ul. Falista 2
 • ul. Falista 4
Druga Część Walnego Zgromadzenia
 • ul. Falista 3
 • ul. Falista 5
 • ul. Falista 6
Trzecia Część Walnego Zgromadzenia
 • ul. Unii Lubelskiej 14
 • ul. Unii Lubelskiej 16
 • ul. Unii Lubelskiej 18
Czwarta Część Walnego Zgromadzenia
 • ul. Czeremchowa 4
 • ul. Czeremchowa 6
 • ul. Czeremchowa 8
 • ul. Czeremchowa 10
 • ul. Czeremchowa 12
 • ul. Czeremchowa 14
 • ul. Czeremchowa 6a
 • ul. Czechosłowacka 96
 • Członkowie posiadający prawa do garaży
 • Członkowie Spółdzielni zamieszkujący we wspólnocie mieszkaniowej (ul. Czeremchowa 16,18)
Osiedle przy ulicy Unii Lubelskiej i Falistej Osiedle przy ul. Czeremchowej