Pliki do pobrania

Druk oświadczenia w sprawie liczby osób w gospodarstwie domowym oraz adresu do korespondencji 

Wniosek o przeniesienie własności lokalu

Wypis z dowodu osobistegoOsiedle przy ulicy Unii Lubelskiej i Falistej Osiedle przy ul. Czeremchowej