Zarząd spółdzielni

Skład:

Osiedle przy ulicy Unii Lubelskiej i Falistej Osiedle przy ul. Czeremchowej