Home

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "ENKLAWA" została założona w grudniu 1988 roku. Spółdzielnia prowadzi swą działalność w sposób samodzielny i niezależny od organów państwowych lub samorządowych, zaś jej majątek jest własnością członków. Statutowymi organami kierującymi Spółdzielnią oraz nadzorującymi jej działalność są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Podstawowa działalność to bieżące administrowanie budynkami i infrastrukturą towarzyszącą oraz prowadzenie inwestycji mających na celu wzrost efektywności funkcjonowania istniejących zasobów lub przyrost substancji mieszkaniowej.
Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na osiedlu przy ul. Falistej i Unii Lubelskiej w dzielnicy Nowe Miasto oraz osiedlu przy ul. Czeremchowej i Czechosłowackiej w dzielnicy Dębiec. Osiedla oprócz położenia różnią się zabudową. Falista i Unii Lubelskiej to budynki wielorodzinne wysokie, a Czeremchowa i Czechosłowacka wielorodzinne w zabudowie niskiej.
Osiedle przy ulicy Unii Lubelskiej i Falistej Osiedle przy ul. Czeremchowej