Historia i bieżące plany

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "ENKLAWA" powstała w 1989r, z inicjatywy młodzieży pracującej w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 3. Zarząd nowo powstałej Spółdzielni pozyskał trzy budynki hotelowe (wieżowce) przy ul. Falistej i przekazał je swoim członkom (pracownikom WSK) w formie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Następnie Spółdzielnia rozpoczęła inwestycje, w wyniku których zostały wybudowane i oddane do użytku trzy wysokie budynki przy ul. Falistej. W latach 1996 - 1999 Spółdzielnia wybudowała  kolejne trzy budynki wysokie przy ul. Unii Lubelskiej. W 2009 roku zakończona została budowa budynku wielorodzinnego z funkcją biurowo usługową przy ul. Falistej.

W 1993 roku Spółdzielnia nabyła od Zakładów H. Cegielskiego teren przy ul. Czeremchowej w Poznaniu z rozpoczętą budową domów wielorodzinnych o zabudowie szeregowej wraz z kompleksami garażowymi, która została zakończona w 1997r. W latach 2005 - 2007 powstały kolejne dwa budynki wielorodzinne wraz z dwoma kompleksami garaży.

Czynione są starania o pozyskanie gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli przy ul. Falistej i Unii Lubelskiej.


Osiedle przy ulicy Unii Lubelskiej i Falistej Osiedle przy ul. Czeremchowej