Informacje bieżące


Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za wodę i ścieki


KOMUNIKAT

Od 1 marca 2022 roku płatności należy dokonywać na indywidualny 

numer konta bankowego.

 Szczegóły otrzymali Państwo w informacji o indywidualnych (wirtualnych) rachunkach bankowych do wpłat.

Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.  

Obsługa mieszkańców:

Dzień tygodnia

Biura


Poniedziałek
7:30- 16:30
Wtorek
7:30 - 14:30
Środa
7:30 - 14:30
Czwartek
7:30 - 14:30
Piątek
7:30 - 12:30               

Policja

tel. 61 841 23 11,  997 lub 112

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne 
Osiedle przy ulicy Unii Lubelskiej i Falistej Osiedle przy ul. Czeremchowej